Посредништво

ЕУ Институт Скопје посредува и овозможува вработување во странство, особено во западноевропски држави како што се Германија, Швајцарија, Австрија, Шведска и др.

Сите заинтересирани можат да се информираат и аплицираат на job@euinstitute.eu

Отворени огласи за работа во странство