2019

Донатор: Град Скопје
Проект: “Комуникациски вештини за 4та година средно образование”

Донатор: Славјански Универзитет “Гаврило Романович Дежавин”
Проект: “Како да излеземе од нашата комфорна зона”