2022

Општина Гази Баба

Проект: “СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ“

2021

Општина Аеродром

Проект: “САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА“

Општина Центар

Проект: “МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ЗА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ“

2019

Град Скопје

Проект: “Комуникациски вештини за 4та година средно образование”

Славјански Универзитет “Гаврило Романович Дежавин”

Проект: “Како да излеземе од нашата комфорна зона”