Ние сме ГО  која помага и се грижи за одредени општествени појави. Дозволете да бидеме ваш клучен партнер во остварување на целта на вашата донација. Очекувајте дека од вашата донација ќе се постигне најголем можен ефект.

Можете да донирате според вашата желба и можност. Нудиме можност на физички лица, компании, институции да помогнат и донираат.

Грижа за здружението

Поддржете ја нашата работа во здружението.

  • Упатени сме во областите во кои делуваме
  • Имаме искуство од досега имплементирани проекти
  • Внесуваме повисоки стандарди и иновативни активности
  • Воспоставуваме внатрешни солидни мерки за соработка

Грижа за заедницата

Поддржете ги нашите проектни активности.

  • Ќе ви изготвиме план за донирање доколку имате желба и можност
  • Секогаш ќе ве известиме каде донацијата ќе придонесе во решавање на проблеми
  • Секогаш ќе добиете повратна информација каде се помогнало и се потрошени средствата
  • Се грижиме за сите вклучени страни кои донираат

Информации за нас:

ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
НЛБ Банка
Денарска жиро сметка: 210-0731523601-48
Девизна жиро сметка: 00-722-0000858.9

Со вашата извршена донација станувате наш партнер. Ќе добиете уредно заверена потврда и договор за истата доколку уплаќате од име на правно лице.

Веруваме во идна успешна соработка !