2021

Нивоа на застапеност:

 • Локално 60%
 • Регионално 20%
 • Национално 10%
 • Меѓународно 10%

2019

Нивоа на застапеност:

 • Локално 70%
 • Регионално 15%
 • Национално 6%
 • Меѓународно 9%

2018

Нивоа на застапеност:

 • Локално 12%
 • Регионално 38%
 • Национално 50%