Организации

 • Црвен Крст на РСМ, ОО Центар – Скопје при Црвен Крст на РСМ, ОО Центар

Образовни установи

 • СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп при СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп
 • СУГС Владо Тасевски – Скопје при СУГС Владо Тасевски – Скопје
 • Техничко Технолошки Факултет – Велес при Универзитет Св.Климент Охридски – Битола
 • Правен факултет Јустинијан Први – Скопје, при Универзитет Св. Кирил и Методиј

Универзитети

 • Albanian University UFO – Albania
 • Albanian University WISDOM – Albania

Центри за странски јазици

 • “Pegasus” English language school, Тетово

Компании

 • “KROMBERG & SCHUBERT“ – Битола

Национални установи НУУБ

 • НУУБ “Св.Климент Охридски“ – Битола
 • НУ-УБ “Гоце Делчев“ – Штип

Центри за култура

 • НУ Центар за Култура “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – Струга

Локални установи

 • ЛУБ “Благој Јанков Мучето“ – Струмица

Библиотеки

 • НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид
 • ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски“ – Куманово

Музеи

 • ЛУ “Градски Музеј” – Крива Паланка

Градинки

 • Јавна Општинска Установа за деца, детска градинка “Ангел Шајче“ – Куманово

Општини

 • Општина “Струмица” – Струмица.

Партнери

 • “VITA DIET SPA KLUB“ – Скопје
 • “ЗДРУЖЕНИЕ АТЛЕТА 2003“ – Скопје
 • “HOTEL CENTAR” – Скопје
 • “STONE BRIDGE SUITES” – Скопје
 • “ГРАДСКИ КЕЈ“ – Скопје
 • “СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ“ – Скопје
 • “БЕЛА КУЌА“ – Битола