Организации

 • Црвен Крст на РСМ, ОО Кисела Вода – Скопје при Црвен Крст на РСМ
 • Црвен Крст на РСМ, ОО Центар – Скопје при Црвен Крст на РСМ

Градинки

 • Јавна установа за деца – Детска градинка “БУБА МАРА“ Општина АЕРОДОРОМ, Скопје (вклучувајќи ги објектите: БУБА МАРА – управа, ПЧЕЛКА 1, ПЧЕЛКА 2, СОНЦЕ, ЛАВЧЕ, Центар за ран детски развој “СЛОНЧЕ“ – Долно Лисиче
 • Јавна установа за деца – Детска градинка “СРНИЧКА“ Општина АЕРОДОРОМ, Скопје (вклучувајќи ги објектите: ЧЕКОРЧЕ – управа, КАЛИНКА, ЦРВЕНКАПА, ИЗВОРЧЕ, БАМБИ, ЛАЛЕ)
 • Детска градинка на Општина Центар „13 Ноември“ – Скопје, (вклучувајќи ги клоновите: ПЕПЕЛАШКА и ПАЛЕШКА
 • Детска градинка на Општина Центар „Кочо Рацин“ – Скопје, (вклучувајќи ги клоновите: НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ, БЕЛИ МУГРИ и ПАНОРАМА)
 • Јавна Општинска Установа за деца, детска градинка “Ангел Шајче“ – Куманово

Образовни установи

 • ООУ “Ѓорѓија Пулевски“ – Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • ООУ “Љубен Лапе“ – Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • ООУ “Блаже Конески“ – Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • ООУ “Браќа Миладиновци – Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • ООУ “Гоце Делчев“ Горно Лисиче – Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • ООУ “Димитар Македонски“ – Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • ООУ “Александар Македонски“, населба Лисиче – Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • ООУ “Лазо Ангеловски “Општина АЕРОДОРОМ, Скопје
 • СУГС Владо Тасевски – Општина АЕРОДОРМ, Скопје
 • СУГС “Марија Кири Склодовска“- Општина АЕРОДОРМ, Скопје
 • СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп
 • Техничко Технолошки Факултет – Велес при Универзитет Св.Климент Охридски – Битола
 • Правен факултет Јустинијан Први – Скопје, при Универзитет Св. Кирил и Методиј

Универзитети

 • Albanian University UFO – Albania
 • Albanian University WISDOM – Albania

Финансиски институтции

 • “Капитал Финансиски Центар“ – Скопје

Центри за странски јазици

 • “Pegasus” English language school, Тетово

Компании

 • “KROMBERG & SCHUBERT“ – Битола

Национални установи НУУБ

 • НУУБ “Св.Климент Охридски“ – Битола
 • НУ-УБ “Гоце Делчев“ – Штип

Центри за култура

 • НУ Центар за Култура “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – Струга

Локални установи

 • ЛУБ “Благој Јанков Мучето“ – Струмица

Библиотеки

 • НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид
 • ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски“ – Куманово

Музеи

 • ЛУ “Градски Музеј” – Крива Паланка

Општини

 • Општина “Аеродром“ – Скопје
 • Општина “Струмица” – Струмица.

Партнери

 • “VITA DIET SPA KLUB“ – Скопје
 • “ЗДРУЖЕНИЕ АТЛЕТА 2003“ – Скопје
 • “HOTEL CENTAR” – Скопје
 • “STONE BRIDGE SUITES” – Скопје
 • “ГРАДСКИ КЕЈ“ – Скопје
 • “СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ“ – Скопје
 • “БЕЛА КУЌА“ – Битола