ОРГАНИЗАЦИИ

Црвен Крст на РСМ, Општинска организација Центар – Скопје

при Црвен Крст на РСМ, Општинска организација Центар, претставуван од секретар Валентина Колеска

(Меморандум за соработка потпишан и заверен 14.02.2020)

 

ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп

при СОУ Гимназија Мирче Ацев – Прилеп, претставуван од директор Димче Настоски

(Меморандум за соработка потпишан и заверен 18.02.2020)

СУГС Владо Тасевски – Скопје

при СУГС Владо Тасевски – Скопје, претставуван од директор Александар Сибиновски

(Меморандум за соработка потпишан и заверен 03.10.2019)

Техничко Технолошки Факултет – Велес

при Универзитет “Св.Климент Охридски“ – Битола, претставуван од декан Проф.Д-р Валентина Павлова

(Меморандум за соработка потпишан и заверен 16.08.2017)

Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје, при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”

 

УНИВЕРЗИТЕТИ

Albanian University “UFO” – Albania

Albanian University “WISDOM” – Albania

 

КОМПАНИИ

KROMBERG & SCHUBERT“ – Битола

Друштво за производство и трговија, претставувано од  Тања Милисковиќ и Уве Шилиг Друштво “КШМК“

(Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка потпишан и заверен 31.01.2018)

 

НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ НУУБ

НУУБ “Св.Климент Охридски“ – Битола

претставуван од в.д. директор М-р Јелена Петровска

(Меморандум за меѓусобно разбирање и соработка потпишан 14.11.2017)

 

НУ-УБ “Гоце Делчев“ – Штип

застапувано од директор Милена Ристова

(Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка Ноември 2017)

 

ЦЕНТРИ ЗА КУЛТУРА

НУ Центар за Култура “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – Струга

претставуван од в.д.Директор Богомир Наумоски.

(Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка потпишан 30.11.2017)

 

ЛОКАЛНИ УСТАНОВИ

ЛУБ “Благој Јанков Мучето“ – Струмица, претставуван од директор Тања Гошева.

(Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка потпишани заверен 10.11.2017)

 

БИБЛИОТЕКИ

НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид

претставувано од директор Гордана Змејковаска

(Меморандум за соработка потпишан и заверен 01.12.2017)

 

ЈОУ Библиотека “Тане Георгиевски“ – Куманово

Претставувана од директор Марјан Петковски

(Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка потпишан 04.12.2017)

 

МУЗЕИ

ЛУ “Градски Музеј” – Крива Паланка

Претставуван од Драган Величковски, директор

( Меморандум за соработка потпишан 25.01.2018 )

 

ГРАДИНКИ

Јавна Општинска Установа за деца, детска градинка “Ангел Шајче“ – Куманово

Претставувана од директорка Марина Алексовска.

(Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка потпишан и заверен 07.12.2017)

 

ОПШТИНИ

Општина “Струмица” – Струмица

(Меморандум за меѓусебно разбирање и соработка склучен Ноември 2017)

 

ПАРТНЕРИ

“BUSHI SPA & RESORT“ – Скопје

(Договор за деловна соработка склучен на 20.04.2017)

 

“GARDEN SPA HOTEL“ – Скопје

(Договор за деловна соработка склучен на 09.06.2017)

 

“VITA DIET SPA KLUB“ – Скопје

Друштво за интелектуални услуги

(Договор за деловна соработка склучен на 16.04.2017)

 

“КРАСНАЈА ПЛУС ДООЕЛ“ – Скопје

Друштво за трговија производство и услуги

(Договор за деловна соработка склучен 05.07.2017)

 

“ЗДРУЖЕНИЕ АТЛЕТА 2003“ – Скопје

Спортски Клуб за Фитнес, Аеробик и Бодибилдинг

(Договор за деловна соработка склучен на 08.05.2017)

 

“HOTEL CENTAR” – Скопје

Друштво за промет и услуги ПОЛЕТ ДОО

(Договор за деловна соработка склучен 28.04.2017)

 

“STONE BRIDGE SUITES” – Скопје

Друштво за туристички услуги и сместување СТОНЕБРИДГЕ – ХОТЕЛ ДОО Скопје

(Договор за деловна соработка склучен 10.07.2017)

 

“ПЗУ Промо Естетика“ – Скопје

Anti Aging Center by PROMOITALIA

Приватна здравствена установа – Ординација по дерматовенерологија

ПРОМО ЕСТЕТИКА

(Договор за соработка склучен 10.05.2017)

 

“ГРАДСКИ КЕЈ“ – Скопје

Друштво за угостителство, промет и услуги

(Договор за соработка склучен 27.04.2017)

 

“Томче Спорт ДООЕЛ“ – Кочани

Друштво за трговија и превоз

(Договор за деловна соработка склучен 22.04.2017)

 

“СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ“ – Скопје

Друштво за спорт и рекреација

(Договор за сорабортка со хотел “РУСИЈА” склучен 10.05.2017)

 

“ЕЛИТ ТРАВЕЛ Т.А.“ – Скопје

Друштво за промет и услуги, претставувано од директор Слаѓана Стојменова

(Договор за деловна соработка 20.04.2017)

(Анекс договор за деловна соработка склучен 20.04.2017)

 

“БЕЛА КУЌА“ – Битола

Хотел и Бистро бар, претставувано од директор Миле Јанчевски

(Договор за деловна соработка склучен 18.04.2017)

 

“ПМД – КОМ“ – Скопје

Друштво за угостителство, трговија и услуги, претставувано од директор Марк Прекпалај

(Договор за деловна соработка склучен 05.05.2017)