Организирани обуки и семинари за фирми или групи

  • Менаџмент
  • Лидерство
  • Говор на тело
  • Комуникации
  • Продажба

 

 

Индивидуални обуки

Сите детали ќе Ви бидат утврдени на бесплатна консултација во институтот. Ќе Ви помогнеме кон остварување на успех во работата и достигнување на саканата цел.

Закажете личен термин за бесплатна консултација во времетраење од 30 минути. Ќе Ви помогнеме да одберете адекватна обука според Вашата потреба во моментот.

Побарајте информации на КОНТАКТ