Услуги во доменот на дигиталната писменост, комуникациски вештини, профилизирање, напредни техники на профилизирање, подготовка на кандидати за интервју за вработување, подготовка на лично CV, менаџмент, лидерство и преговарачки вештини. Придружете се на нашите обуки. Унапредте ја својата кариера, остварете подобри резултати и зголемете ги вашите приходи.

Стоиме на располагање за сите детали и информации.

Основи на дигитална писменост

Обуката содржи 11 модули и е обликувана според стандардите промовирани во Рамката за основни дигитални вештини (Водич) – Оддел за образование – Обединето Кралство.

 • Модул 1 Вештини за дигитална основа
 • Модул 2 Онлајн комуникација
 • Модул 3 Дополнителни вештини за професионална онлајн комуникација
 • Модул 4 Справување со информации и содржини
 • Модул 5 Онлајн трансакции
 • Модул 6 Основни функции достапни на Edmodo
 • Модул 7 Дигитална образовна алатка за креирање на интерактивни квизови: Kahoot
 • Модул 8 On-line платформа за видео конференциска врска Zoom и Microsoft Teams
 • Модул 9 Практични вежби: Креирање Edmodo профили
 • Модул 10 Практични вежби: Креирање Kahoot квиз и креирање средби на Zoom
 • Модул 11 Блогирање во училница
 • Модул 12 Социјални мрежи во наставата

Комуникациски вештини

На овие обуки ќе научите како полесно да комуницирате во деловниот и приватниот живот.

 • Невербална комуникација
 • Вербална комуникација
 • Телефонска комуникација
 • Деловен Бон Тон (Принципи на машка и женска деловност)
 • Тимска координација
 • Евалуација на остварен резултат
 • Подготовка на CV и интевју за вработување
 • Менаџмент и лидерство
 • Продажба

Начини на одржување на обуките

Искористите ги сите предности на дигиталната трансформација преку организирани обуки и семинари за фирми или групи преку следниве можности:

 • On-line обуки
 • In-house обуки (обука за најмалку 5 лица од иста компанија)
 • 1 : 1 персонализирани обуки (во живо или on-line)
 • Ваучери за обуки (неограничена флексибилност и планирање на обуки по ваша желба и потреба)
 • Викенд обуки (специјално наменти за лица кои не се во можност да посетуваат обуки преку работната недела)

Закажете бесплатна индивидуална консултација

Закажете личен термин за бесплатна консултација во времетраење од 30 минути. Ќе Ви помогнеме да одберете адекватна обука според Вашата потреба во моментот.

Побарајте информации на: