Верица Пандилоска
Преседател
verica.pandiloska@euinstitute.eu

Звонко Гичев
Секретар
zvonko.gicev@euinstitute.eu

Александра Ибраимоска
Проект менаџер
aleksandra.ibraimoska@euinstitute.eu

Амир Ибраимоски
Организација и медиуми
amir.ibraimoski@euinstitute.eu

Бора Пандилоска
Финансии
bora.pandiloska@euinstitute.eu