Повик за трудови и документи

Европскиот институт за менаџмент, право и дипломатија Скопје и ЕУ Институт Скопје организира 6-та меѓународна научна конференција (он-лајн) насловена како „ЕУ интеграции, предизвик, перспектива и демографски движењата на балканските земји како резултат на економиите во пад“ во соработка со: Еуро Колеџ Куманово, Метрополитен Колеџ Скопје и Универзитет Kолеџ за Бизнис.

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Овој настан има за цел да ги пречека интернационалните партнери на образовните институции кои работат во областа на пред-и пост-универзитетско образование, институции за креирање на централна политика во земјата.

Темата „ЕУ интеграции, предизвик, перспектива и демографски движењата на балканските земји како резултат на опаѓачките економии“ има за цел да обедини истражувачи од областа на економијата, правото, психологијата и социологијата и преку нивната работа да ја истакнат важноста денес и во иднина за развој на образованието, деловниот сектор и целокупната интеграција на балканскиот регион.

Официјални јазици на конференцијата ќе бидат англиски, македонски, албански, српски, хрватски и турски.

Конференцијата ќе се одржи онлајн на 16 Октомври 2021 година, во 10:00h  на платформата ZOOM.

ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

За подобро организирање на развојот на пленарните сесии паралелно, ќе ги насочиме и поделиме презентациите на оваа конференција според следниве три области:

 • Економија
 • Право
 • Психологија
 • Социологија

Следните точки ќе послужат како водич за учество на конференцијата:

Економија во профилите:

Менаџмент, маркетинг, администрација, финансии, деловна информатика

 • Предизвици на менаџментот
 • Макроекономски предизвици
 • Предизвици на “Отворен Балкан”

Право во профилите:

Деловно, меѓународно, јавно и граѓанско право:

 • Човекови права
 • Eвропски конвенции
 • Политика за проширување на eвропската унија

Психологија во профилите:

Образовна психологија, бихевиоризам, вредности, човечко достоинство, развојна психологија

 • Психолошки вознемирености и депресија во време на социо-политичка изолација
 • Разочарување на балканскиот народ поради несериозноста на ЕУ

Социологија:

 • Човеков општествен живот
 • Човеково општествено однесување
 • Слобода и достоинство на човекот

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТРУДОВИ И ДИСКУСИЈА

Конференцијата ќе се одржи на пленарна седница и во посебни панели. Секој говорник (освен главни говорници) има 15 минути да ги презентираат своите истражувања ставови и заклучоци. Учесници (авторите) треба самите да ја презентираат својата работа за време на панел сесиите.

ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРСКИОТ АПСТРАКТ

Апстрактот треба да има не повеќе од 300 зборови и јасно да ја означува целта, методологијата и заклучоците на трудот. Авторите можат да ја наведат темата за конференцијата на која тие работат и да обезбедат 4-5 клучни зборови. Ве молиме наведете го вашето име, наслов или титула, полна адреса, институција и важност на темата за конференцијата. Апстрактите треба да се испратат по е-пошта на: info@euinstitute.eu

ВАЖНИ ДАТУМИ

 • 14 Октомври 2021 Краен рок за пријавување за учество на научната конференција
 • 16 Октомври 2021 Научна конференција
 • 22 Октомври 2021 Краен рок за поднесување апстракти и плаќање

НАДОМЕСТОК И ДРУГИ ПОДАТОЦИ

Надоместокот за конференција за индивидуални или коавторски трудови е 50 евра ( 3.150 денари ). Надоместокот вклучува сертификат за присуство, копија од конференциските трудови (Книга на трудови) во електронска форма.

Копија од платен налог испратете скенирана на официјалната е -пошта на конференцијата: info@euinstitute.eu

Плаќање и детали за клиентот:

Име на здружение: ЕУ ИНСТИТУТ Скопје Адреса: 9-ти Мај бр:.42 / 1000 СКОПЈЕ
Денарска жиро сметка: 210-0731523601-48
Девизна жиро сметка: 00-722-0000858.9

IBAN-код:  MK07210722000085815

Детали за банката

Име на банка:  НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ Адреса на банка: Мајка Тереза 1 Земја: РС Македонија SWIFT TUTNMK22

Сите конференциски трудови ќе бидат објавени во изданието за кодекси за ISBN и најдобро оценети трудови од научниот одбор ќе бидат објавени во следниот број на некој меѓународен научен журнал.

За прашања или информации во врска со конференцијата, ве молиме контактирајте не на: info@euinstitute.eu

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *