Услови

Прочитајте ги внимателно овие Услови и правила („Услови“, „Услови и услови“) пред да ја користите веб-страницата на euinstitute.eu („Сајтот“) управувана од euinstitute.eu („нас“, „ние“ или „наши“) .

Вашиот пристап до и користење на страницата е условено од вашето прифаќање и усогласеност со овие Услови. Овие Услови се однесуваат на сите посетители, корисници и други кои пристапуваат или ја користат страницата.

Со пристапување или користење на страницата, мора да имате 18+ години и да се согласувате дека сте обврзани со овие Услови. Ако не се согласувате со кој било дел од условите, тогаш нема да пристапите до продавницата.

Врски до други URL адреси (веб страници)

Нашата веб-страница може да содржи или испраќа URL-адреса на придружна е-пошта до веб-страници или услуги на трети лица кои не се во сопственост или контролирани од euinstitute.eu нема контрола и не презема никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на кои било веб-страници или услуги на трети страни. Вие понатаму потврдувате и се согласувате дека euinstitute.eu нема да биде одговорен или одговорен, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводно е предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на каква било таква содржина, стока или услуга достапна на или преку кои било такви веб-страници или услуги.

Силно ве советуваме да ги прочитате условите и политиките за приватност на сите веб-страници или услуги на трети лица што ги посетувате.

Формулари

Сите обрасци на веб-страницата euinstitute.eu се третираат како формулари за претплати за оптичко вклучување, освен формуларот за откажување од претплата за исклучување.

Со пополнување и испраќање информации од кој било присутен формулар на оваа страница, ни давате дозвола да ви испраќаме е-пошта за поврзана тема сега / подоцна или периодично, сè додека не се одјавите.

Исто така, секој од нашите подножје за е-пошта содржи „Ако повеќе не сакате да ги добивате овие е-пошта, може да се отпишете во кое било време“.

Престанок

Ние можеме да го прекинеме или прекинеме пристапот до нашата веб-страница веднаш, без претходно известување или одговорност, од која било причина, вклучително и без ограничување ако ги прекршите Условите.
Сите одредби на Условите што по својата природа треба да преживеат со престанокот, ќе преживеат со престанокот, вклучувајќи, без ограничување, одредби за сопственост, одрекување од гаранција, обештетување и ограничувања на одговорност.

Владејачко право

Овие Услови ќе се регулираат и толкуваат во согласност со законите на Република Северна Македонија, без да се земат предвид неговите одредби за судир на законот. Нашиот неуспех да се примени некое право или одредба на овие Услови нема да се смета за одрекување од тие права. Доколку се смета дека некоја одредба од овие Услови е неважечка или не може да се спроведе од страна на судот, останатите одредби од овие Услови ќе останат во сила. Овие Услови го сочинуваат целиот договор меѓу нас во врска со нашата веб-страница и ги заменуваат и заменуваат сите претходни договори што би можеле да ги имаме меѓу нас во врска со страницата.

Промени

Го задржуваме правото, според наша дискреција, да ги измениме или замениме овие Услови во кое било време. Доколку ревизијата е материјална, ќе се обидеме да дадеме најава најмалку 30 дена пред да стапат на сила сите нови услови. Што претставува материјална промена, ќе се утврди според наша дискреција.

Продолжувајќи да пристапувате или да ја користите нашата продавница откако тие ревизии стануваат ефективни, вие се согласувате да бидете обврзани со ревидираните услови. Ако не се согласувате со новите услови, престанете да ја користите страницата.

Контактирај нѐ

Ако имате какви било прашања во врска со оваа политика за приватност, ве молиме контактирајте нѐ.