Советување со цел поддршка, едукации и поттикнување на позитивно влијание на граѓаните врз општеството и животната средина а насочено кон долгорочниот одржлив развој.

Стоиме на располагање за организирање и реализација на ваков вид проекти или настани.

Ковид-19 советувања

  • за средношколци, студенти и младинци до 29 години
  • за возрасни над 30+
  • за младите волонтери на Црвен Крст кои работат со сите ранливи категории на граѓани

Финансиски советувања

(креирана спрема водичот за лични финансии “Паметно управување со парите” на НРБМ)

  • за средношколци, студенти и младинци до 29 години
  • за возрасни над 30+

За креирање на јавно мислење на оваа тема пополнете ја анкетата: