Проект: “3та ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА“

Тема: Предизвици во менаџментот при пандемија КОВИД-19, професионални одговорности и човекови права

Партнер во проектот: Европски Институт за менаџмент, право и дипломатија“, “Еуро Колеџ“-Куманово, “Скопје Метрополитен Колеџ“, Универзитет “Бизнис Колеџ“- Тирана, Албанија

Опис на активноста: Да ги пречека интернационалните партнери на образовните институции кои работат во областа на пред-и пост-универзитетско образование, институции за креирање на централна политика во земјата и да обедини истражувачи од областа на економијата, правото и психологијата и преку нивната работа да ја истакнат важноста денес и во иднина за развој на образованието, деловниот сектор и целокупната интеграција на балканскиот регион.

Области на конференцијата:

 • Економија( во профилите: менаџмент, маркетинг, администрација, финансии, деловна информатика)
 1. Менаџмент предизвици за време на Ковид-19
 2. Потребни економски мерки
 3. Ставови на владата кон приватниот сектор
 4. Маркетинг предизвици
 5. Нови можности за приходи
 6. Онлајн продажба
 7. Дигитална писменост за време на Ковид-19
 • Психологија ( образовна психологија, бихевиоризам, вредности, човечко достоинство, развојна психологија)
 • Право ( деловно, меѓународно, јавно и граѓанско право)
 1. Човекови права
 2. Работнички права за време на пандемија
 3. Стопанско право за време на пандемија
 4. Почитување на законите и мерките за време на пандемија

Цел на активност:

 • Презентација на трудови и дискусии
 • Инструкции за авторски абстракт
 • Публикација на активности од конференцијата и 3 најдобри трудови

Времетраење: 1 месец

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: ЈОГА КАКО ФИЗИЧКА И МЕНТАЛНА ХИГИЕНА ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19

Партнер во проектот: Ана Хата Јога

Целна Група:

Категорија 1 -Средношколци, студенти и младинци до 29 години

Категорија 2 -Возрасно население

Опис на активноста: Објава на неделни статии поддржани со он-лајн видео серијал на тема Јога.

Цел на активноста: Мотивација, јанење и поддршка на граѓанскиот сектор преку јога совети и вежби како успешни алатки и техники за развој на сите аспекти на човековата личност на физичко, интелектуално, духовно и емотивно ниво. Поттикнување на позитивна енергија, личен развој и потенцијал во услови на изолација, самоизолација и глобална пандемија.

Времетраење: 2 месеци.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Проект: САМОДОВЕРБА

Целна Група: Средношколци, студенти и младинци 15-29 години

Партнер во проектот: Битола Њуз –Битола и Тајм мк

Опис на активноста: Објава на неделни статии на тема лична самодоверба

Цел на активноста: Јакнење на капацитетите на целната група преку статии и поддршка на тема самодоверба. Поттикнување на позитивна енергија и креирање на квалитетно ментално здравје.

Времетраење: 3 месеци.