Честит ИЛИНДЕН!

Во оваа 2023, година на значајни јубилеи – 120 години Илинденско Востание, огнот на македонската државност, и 79 години од првото заседание на АСНОМ, сакаме да упатиме честитка и порака кон сите македонци. Овие историски настани не само што ја формираат нашата иднина, туку и ги потсетуваат младите на значењето на мирот, соработката и единството за развојот на една мултиетничка држава.

Во современата ера на глобализација, Европската Унија претставува важен партнер и интегриран синхронизиран член на глобалната заедница. Затоа, актуелната обнова на поддршката на Европската заедница е есенцијална за нас како држава. Брзата европска интеграција на Македонија верувам дека ќе ни го обезбеди посакуваниот пат на сите нас (млади, стари, деца) кон постигнување на стабилност, просперитет и развој на Македонија.

Извор: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delegati_na_prvoto_zasedanie_na_ASNOM.jpg

Еден од најголемите предизвици за нас во моментов е да се подобри состојбата на виталните делови од општеството. Здравствената нега, образованието, инфраструктурата, и правната заштита ….. Ова се само некои од областите кои треба да се стабилизираат и подобрат, особено за нашата младина. На секој човек му е потребно да има шанса за подобар и посакуван живот каде ќе си го оствари својот потенцијал.

Еден од најголемите адути на нашата државата се младите. Нивниот ентузијазам и активизам се важни за поддршка на националните цели. Затоа, потребно е да го стимулираме нивниот ангажман и нивната улога во државниот развој. Креирањето на можности и услови за работни можностите за младите е примарен чекор за да го задржиме на нивниот талент и ентузијазам во Македонија.

Дигиталната револуција е пред нас, а младите се нејзиниот двигател. Нивниот интерес и вештини во технологиите и иновациите треба да се поттикнуваат и поддржуваат. Креирање на подобри услови за развој на информатички и креативни индустрии може да биде катализатор за развојот на Македонија во глобален контекст.

“Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите“

Гоце Делчев

Нашиот револуционер, Гоце Делчев сакаше земја со народ, а не без народ. Денес, младите се раселени и изместени, и нивниот глас и влијание имаат потенцијал да се почувствуваат не само во Македонија, туку и во Европа и светот. Нивната улога во изградбата на мостови помеѓу државите и културите е од исклучителна важност.

Фотографија од проект: САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА (кариерен развој на млади) поддржано од Општина АЕРОДРОМ-Скопје

Патот кон европската интеграција за нас е сериозен предизвик, но со храбри и иновативни чекори, можеме да создадеме позитивна и успешна иднина. Потребно е да го стимулираме ентузијазмот и амбицијата на младите, да ги охрабриме да го прифатат предизвикот и да бидат позитивна промена која го формира денешниот и утрешниот свет.

Македонија има голем потенцијал, а младите треба да се нашата инвестиција во иднината. Ние можеме да ги оствариме идеалите на Гоце Делчев и АСНОМ за земја “со народ“, и тоа можеме да го направиме единствено ако ги вклучиме младите како активни учесници во процесот на демократски развој и европска интеграција. Нивната активна улога во образованието, политиката, бизнисот, и граѓанското општество е неопходна за креирање на подобро и поуспешно општество.

Фотографија од проект: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ
СУГС “Владо Тасевски“ (ОА) поддржано од Град СКОПЈЕ

Прв и најважен чекор е поддржување на младите во образованието и развојот на нивните вештини и таленти. Инвестирањето во образование и постапно развивање на модерни програми кои ги задоволуваат потребите на пазарот на трудот е од животна важност. Тоа ќе овозможи на младите да станат конкурентни на домашниот и не само на меѓународниот пазар на трудот.

Младите треба да имаат можност за активно учество во политичкиот процес. За да се обезбеди нивниот глас и влијание, потребно е да се подобри дијалогот помеѓу младите и власта. Младите лидери треба да бидат поддржани и инспирирани да учествуваат во вршење на одлуки и да се вклучат во формирањето на политики кои ги одговараат на нивните потреби и интереси.

Фотографија од проект: САМОДОВЕРБА, КОМУНИКАЦИЈА, МОТИВАЦИЈА
(кариерен развој на млади) поддржано од Општина АЕРОДРОМ-Скопје

Поттикнување на предприемништвото и бизнис иновациите се клучни за стимулирање на економскиот раст и развој на земјата. Младите претприемачи треба да бидат поддржани и со инфраструктура, капитал и образование за да создаваат нови работни места и иновативни решенија.

Граѓанското општество игра критична улога во демократската трансформација на државата. Младите треба да бидат активни учесници во граѓанските и невладините организации, како и во државните институции, за да ги промовираат демократските вредности и да придонесат во решавањето на социјалните проблеми.

Фотографија од проект: КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ во средни училишта,
СУГС “Владо Тасевски“ (ОА), поддржано од Град СКОПЈЕ

На крај, најголемата сила на младите лежи во нивниот ентузијазам, иновативност и предвидливост. Тие треба да се стимулираат, да се вклучат во иницијативи и проекти кои имаат потенцијал да го променат и подобрат своето општество.

Веруваме дека со труд на државата и со поддршка од Европската заедница, младите можат да станат двигател на промените и интеграцијата во Македонија, креирајќи позитивизам и успешна иднина за себе и за својата држава.

Заедно, со обновен амбициозен дух и спроведени соодветни мерки, можеме да ја оствариме визијата на младите лидери кои се застапници на интегрирана, стабилна и просперитетна Македонија во рамките на Европската Унија. Само така, соединети, ќе го испишеме следното поглавје во историјата на нашата нација и нашите млади луѓе.

Од името на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, пренесуваме порака за храбри чекори и побрза интеграција на Македонија во Европската Унија.

Текстот е авторски! За споделување на содржината и објавување (во целост или парцијално) потребно е да побарате дозвола од авторот и да го наведете изворот!

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *