Поволности

Со зачленување во ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, добивате ексклузивна можност за дополнителен попуст на обуки според Вашите потреби.

Членска картичка на ЕУ Институт Скопје

  • Годишна членарина 3.150 ден.

Апликација за членска картичка на ЕУ ИНСТИТУТ Скопје

Error: Contact form not found.

*Очекувајте да бидете контактирани по поднесување на апликацијата.

Напомена:

Зачленувањето во Здружението се врши со поднесување пристапница на посебен образец утврден од страна на Извршниот одбор на здружението.

Здружението ја гарантира тајноста на личните податоци на членовите во согласност со прописите за заштита на личните податоци.