3та Интернационална научна конференција

категорија: Uncategorized | 0

ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Европскиот институт за менаџмент, право и дипломатија Скопје организира 3-та меѓународна научна конференција под наслов „Менаџмент предизвици во пандемијата КОВИД-19, професионални одговорности и човекови права“ со соработка:

Европски институт за менаџмент, право и дипломатија; ЕУ ИНСТИТУТ Скопје; ЕУРОКОЛЕЏ Куманово; СКОПЈЕ МЕТРОПОЛИТАН КОЛЕЏ; Универзитет Колеџ за Бизнис, Тирана Албаниа

 • Еуро колеџ,
 • Метрополитен колеџ Скопје,
 • Институт на ЕУ Скопје и
 • Универзитетски колеџ на Бизнис

Овој настан има за цел да ги поздрави меѓународните партнери на образовните институции кои работат во областа на пред-и пост-универзитетско образование, институции за креирање на централни политики во земјата.

Темата: „Предизвици во управувањето со пандемијата COVID-19, професионалните одговорности и човековите права“ има за цел да ги обедини истражувачите од областа на економијата, правото и психологијата, преку нивната работа да ја истакнат важноста денес и во иднина за развојот на образованието, деловниот сектор и целокупната интеграција на регионот на Балканот. Сите конференциски трудови ќе бидат објавени во изданието за кодекси за ISBN и најдобро оценетите трудови од Научниот одбор ќе бидат објавени во следниот број на Меѓународен научен журнал. ISBN 978-608-4782-17-9 Официјални јазици на Конференцијата ќе бидат англиски, македонски, албански, српски, хрватски. Конференцијата ќе се одржи преку Интернет на 27-ми февруари 2021 година, од 10:00 часот на платформата ЗООМ.

ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЈА

За подобро организирање на развојот на пленарните сесии паралелно, ќе ја насочиме поделбата на презентациите на оваа конференција според следниве три области:

 • Економски
 • Правни
 • Психологија

Следните точки ќе послужат како водечки теми за работата на Конференцијата.

Економски во профили: Менаџмент, маркетинг, администрација, финансии, деловна информатика
 • Предизвици во управувањето за време на Covid-19
 • Потребни економски мерки
 • Ставови на владите кон приватниот сектор
 • Маркетинг предизвици
 • Нови можности за приходи
 • Продажба преку Интернет
 • Дигитална писменост за време на Ковид-19
Правни во профилите: Деловно, меѓународно, јавно и граѓанско право •
 • Човекови права
 • Работнички права за време на пандемија
 • Трговско право за време на пандемија
 • Почитување на законите и мерките за време на пандемија
Психологија: Образовна психологија, бихевиоризам, вредности, човечко достоинство, развојна психологија, психологија на когнитивна перцепција •
 • Ментална хигиена за време на Ковид-19
 • Како да се контролираат стравовите
 • Совети против вознемиреност и депресија за време на ковид-19
 • Однесување на раководството кон вработените за време на Ковид-19

Презентација на трудови и дискусии

Конференцијата ќе се одржи на пленарна седница и во посебни панели. Секој говорник (освен главните говорници) има 15 минути да ги презентира своите проблеми и заклучоци. Учесниците (автори) треба самите да ја презентираат својата работа за време на панел сесиите.

Упатство за автори на абстракт

Апстрактот треба да има не повеќе од 300 зборови и јасно да ги означува целта, методологијата и заклучоците на трудот. Авторите можат да ја наведат темата на конференцијата на која работат и да обезбедат 4-5 клучни зборови. Ве молиме наведете го вашето име, наслов или ранг, целосна адреса, припадност и конференција. Апстрактите треба да се испраќаат по е-пошта на: contact@euinstitute.eu

Важни датуми

 • 23 февруари 2021 година Краен рок за доставување на апстракти
 • 24 февруари 2021 година Известување за доставување на апстракти
 • 25 март 2021 година Краен рок за плаќање и испраќање на мандатот1
 • 26 март 2021 година Краен рок за финална верзија на трудови подготвени за објавување

Надоместокот за конференција за индивидуални или коавторски трудови е 50 евра. Надоместокот вклучува сертификат за присуство, копија од конференциска постапка (Книга на трудови) преку Интернет. Плаќање и детали за клиентот Име на фирма ЕУ ИНСТИТУТ Скопје Адреса 9-ТИ МАЈ БР.42 / 10 СКОПЈЕ IBAN-код MK07210722000085815 Детали за банката Име на банка НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ Адреса на банка Мајка Тереза 1 Земја Македонија SWIFT TUTNMK22 КОНТАКТИ За прашања или информации во врска со конференцијата, ве молиме контактирајте@euinstitute.eu

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *