7-ма Интернационална научна конференција

“Фокус на иднината – Заеднички да се соочиме со предизвикот на пост Ковид-19“

Цел на конференцијата

Универзитетскиот колеџ за бизнис заедно со своите партнери ја организираше VII-тата меѓународна научна конференција насловена: „Фокус на иднината – заеднички да се соочиме со предизвикот на пост Ковид-19“ како соработка помеѓу неговите три главни единици: Економски факултет, Правен факултет и Колеџ за високи стручни студии. Овој настан доаѓа оваа година како еден од формите за изразување на соработката меѓу страните преку развој на научно истражување во мултидисциплинарни области како што се: економија, право, образование, социо-политички науки и стручни студии.

Поддршка на партнерите во развојот на UCB VII-та меѓународна научна конференција се:

 • Институт за применети студии по бизнис – IASB – Тирана, Албанија;
 • ЕУ ИНСТИТУТ Скопје – Северна Македонија;
 • Љубљанска школа за бизнис – ВСПВ – Словенија;
 • Националниот педагошки универзитет Х.С.Сковорда Карков – Украина;
 • Висока школа за осигурување и финансии – ВУЗФ – Бугарија;
 • Балтичка меѓународна академија – Латвиска Република;
 • Универзитет Андреј Сагуна – Романија
 • Универзитетски колеџ „Канадски институт за технологија“ – Тирана, Албанија;

Сите презентации на конференциските трудови ќе бидат објавени во изданието за кодекси за ISBN и најдобро оценетите од Научниот одбор ќе бидат објавени во следното издание на „Научен журнал за професионални студии (SJPS)“ со E-ISSN 2520-0933 и ISSN 2412 -5865 (Печати) код.

Официјален јазик на конференцијата е албански и англиски јазик. Конференцијата се одржа на 18 јуни 2020 година, во близина на просториите на оваа институција, во Конференциската сала на зградата Б на Универзитетскиот колеџ за деловен кампус.

Области на конференцијата

За подобро организирање на развојот на пленарните сесии паралелно, ја насочивме поделбата на презентациите на оваа конференција според следниве три области:

 • Образование;
 • Економија, финансии и сметководство, менаџмент, маркетинг и туризам;
 • Компјутерски науки, информатичка технологија;
 • Професионални студии
 • Закон;

Следните точки послужија како водечки теми за работата на Конференцијата, но тие не се ограничувачки;

Образование – Образованието ќе ни помогне да градиме иднина!

 • зајакнување на литературата, јазиците, образованието и општествените науки;
 • реформа во образованието;
 • Трендови во академско и практично истражување;
 • Образовниот систем наспроти пандемијата Ковид-19;
 • Предизвик за учење на далечина / учење преку Интернет за наставници, различна работа и стрес;
 • Реформи на образованието во средно училиште и во основно училиште;
 • Проблеми на социјална изолација во учењето на далечина и психолошки последици врз младите;
 • Подобрувања во образованието за да се олесни интеграцијата во работниот процес и создавањето работни места;

Економија во профилите на финансии, сметководство, менаџмент, администрација, туризам, маркетинг, ревизија и деловна информатика.

 • Улогата на дигитализацијата во образованието.
 • Глобална одржливост;
 • Предизвиците и можностите за постигнување на целите на одржлив развој (ЦДГ);
 • Предизвици и можности во економијата, управувањето и мултидисциплинарната перспектива на социјалните науки.

Правни во профилите на јавно, граѓанско, кривично и деловно право.

 • Динамика и проблеми во итни ситуации, во контекст на меѓународните односи.
 • Институционални и процедурални гаранции за време на пандемиската состојба;
 • Правата извршени од пандемијата Ковид-19 и реакциите на државите на неа;

Предизвици и иновации во интеграцијата на регионот на Западен Балкан во периодот на пандемијата;

 • Законски права и финансии;
 • Заштита на малцинските акционери во фрагментирани акционерски друштва; Resp Одговор на катастрофи – тест и тренд за развој на општеството.
 • Одржување на животниот стандард – Одговорност на институциите и општеството.
 • Итни случаи – менталитетот од минатото.

Стручни технички студии по механички, електрични, компјутерски профили и пошироко:.

 • Обновлива енергија;
 • Автоматизација на роботски процеси;
 • Електротехничко и електронско инженерство;
 • Образование и информатичка технологија;
 • Технолошки тренд по Covid-19;
 • Вештачка интелигенција и машинско учење;

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *