Ментална хигиена во услови на Ковид-19 криза и глобана пандемија

Ова е проект за помош и поддршка на граѓанскиот сектор за креирање на одржлива ментална хигиена во услови на глобална пандемија и Ковид-19 криза. Се имплементира на национално ниво во РСМ. 2020 година, светот се соочи со глобална пандемија предизвикана од вирусот „Ковид-19“. Мотивирани од ваквите глобални случувања ние како ГО решивме фокусот да го ставимена на унапредувањето на менталното здравје во услови на пандемија и превенција на создавање на одредени ментални заболувања во овие моменти на криза кај популацијата на младо, но и возрасно население.

Цел

Зголемување на позитивно влијание и надминување, прилагодување на новонастанатата ментална состојба на граѓаните предизвикана од глобалната пандемија и Ковид-19 криза. Реализација на он-лајн програма за неформална доедукација на soft skills за млади волонтери на Црвен Крст ОО Центар и ОО Кисела Вода, подготовка на родители-деца и воспитно образовен кадар при практикување на он-лајн настава, совети за родители кои имаат деца кои се дел од ранлива катаегорија на граѓани и се со блага ментална ретардација и возраст до 11 години, со крајна цел за обезбедување на позитивни социјални промени.

Период на имплементација

10 месеци

Одржани на

 • Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • Од: Август 2020 година До: проектот е во тек
 • Почеток на реализација Декември 2020 година

Основи на дигитална писменост

Партнер во проектот е ПЕГАСУС ЕЛС училиште за странски јазик Тетово.

Цел

Зголемување на добри практики и транспарентност при работа со он-лајн настава во услови на глобална пандемија за воспитно образовниот кадар во основните и средни училишта во РСМ.

Период на имплементација

6 месеци

Одржани на:

 • 24 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 25 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 26 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 27 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 23 – 26 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 17 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)

Финансиска писменост

Цел

Подобрување на квалитетот на живот преку имплементирање на знаење од пазарот на капитал ( лични, семејни финансии ) и зајакнување на капацитетите на граѓаните преку креирање на финансиска слобода.

Период на имплементација

12 месеци

Одржани на

 • 16 Јануари 2020 година, НУУБ Св.”Климент Охридски” Битола
 • 17 Јануари 2020 година, НУУ “Григор Прличев“ Охрид
 • 24 Јануари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 27 Јануари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 04 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 06 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 07 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 08 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 12 Февруари 2020 година, НУУБ Св.”Климент Охридски” Битола
 • 13 Февруари 2020 година, НУУ “Григор Прличев“ Охрид
 • 19 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 20 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 21 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 25 Февруари 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 28 Февруари 2020 година, Хотел & Бистро Бар Бела куќа, Битола
 • 11 Март 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 04 Март 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 2)
 • 02 Април 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 14 Мај 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 06 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 11 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 16 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 11 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 23 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 30 Јуни 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 02 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 07 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 15 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 30 Јули 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 24 Август 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 03 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 10 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 17 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 24 Септември 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 01 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 08 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 15 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)
 • 29 Октомври 2020 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (он лајн)