2019

Финансиска писменост

Сменете ги мислите, подобрете го животот

Свечено доделување на дипломи

Профилизирање

Писмена комуникација

Патот до успехот

Мотивација

Менаџмент и комуникација

Комуникациски вештини

Комуникација

Како да излеземе од нашата комфорна зона

Како да ги победиме сопствените стравови

Деловен бон-тон

Говорот на телото во бизнисот

Говорот на телото

2018

Како да се подобриме

Комуникација

Мотивација

Невербална комуникација

Самодоверба