Министерства

  • Министерство за образование и наука на РСМ

Општини

  • Општина “Струмица”, Струмица
  • Општина “Квадарци”, Кавадарци
  • Општина “Охрид”, Охрид

Општиниски организации

  • Црвен Крст Скопје, ОО Центар
  • Црвен Крст Скопје, ОО Кисела Вода