Од блиску со Александар Сибиновски

категорија: Интервјуа | 0

Александар го запознав 2019 година, кога како ЕУ ИНСТИТУТ Скопје од страна на Град Скопје ни беше доделено да вршиме неформална едукација на средношколци, ученици во четврта година средно образование, на тема „Комуникациски вештини“ во СУГС „Владо Тасевски“, каде што … Повеќе