Мотивација

  • Октомври 2018 година, Хотел BUSHI SPA&RESORT, Скопје
  • 24 Октомври 2018 година, НУ Театар Битола, Битола
  • 29 Октомври 2018 година, ООУ “Св.Климент Охридски“ Македонски Брод
  • 29 Октомври 2018 година, СОУ “Св. Наум Охридски“, Македонски Брод

Самодоверба

  • Октомври 2018 година, Хотел BUSHI SPA&RESORT, Скопје

Комуникација

  • 13 Ноември 2018 година, Хотел ПОРТА, Скопје
  • 15 Ноември 2018 година, НУ Центар за култура Битола

Невербална комуникација

  • 06 Ноември 2018 година, Хотел ПОРТА, Скопје

Како да се подобриме

  • 8 Декември 2018 година, Хотел BUSHI SPA&RESORT, Скопје