Финансиска писменост

 • 16 Февруари 2019 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 22 Мај 2019 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 27 Јуни 2019 година, ИЛИРИКА ФМ , канцеларија Охрид
 • 28 Јуни 2019 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
 • 18 Јули 2019, ЕУ ИНСТИУТ Скопје (Предавална 1)
 • 26 Јули 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 31 Јули 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 08 Август 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 15 Август 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 06 Септември 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 13 Септември 2019, Хотел ГАРДЕН, Охрид
 • 24 Септември 2019, Хотел ГАРДЕН, Охрид
 • 11 Октомври 2019, Хотел Гарден, Охрид
 • 15 Октомври 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје
 • 22 Октомври 2019, Хотел Гарден, Охрид
 • 28 Октомври 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 26 Декември 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 28 Декември 2019, Хотел ГАРДЕН, Охрид
 • 29 Декември 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 30 Ноември 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 14 Декември 2019, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје (Предавална 1)
 • 20 Декември 2019, Хотел ГАРДЕН, Охрид

Комуникација

 • 1 Март 2019 година, Хотел ПОРТА (Конференциска сала)
 • 21 Март 2019, Хотел ГАРДЕН – Охрид
 • 29 Март 2019 година, Град Скопје, (Сала за седници)
 • 31 Мај 2019 година, Град Скопје, (Сала за седници)

Говор на телото

 • 11 Април 2019 година, Виена, Австрија

Деловен бон тон

 • 19 Април 2019 година, ЕУ Институт Скопје, (Предавална 1)
 • 27 Јуни 2019 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје, (Предавална 1)

Мотивација

 • 9 Мај 2019 година, хотел Буши, Скопје

Како да ги победиме сопствените стравови

 • 25 Јуни 2019 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје

Писмена комуникација

 • 04 Јули 2019 година, ЕУ ИНСТИТУТ Скопје

Напредни техники и профилизирање

 • 10 Јули 2019 година, Private Security PELICAN had quarters, Tirana Albania

Напредни техники за профилизирање на криминалци и терористи преку говорот на телото

 • 13 Јули 2019 година, Полицска акдемија на Тирана, Албаниа

Како да излеземе од нашата комфорна зона

 • 20 Јули 2019 година, Хотел BUSHI SPA&RESORT, Скопје
 • 30 Август 2019 година, Хотел Unique&Spa, Охрид
 • 06 Ноември 2019 година, НУ Театар Битола, Битола

Комуникациски вештини и успешно менаџирање

 • 12 Септември 2019, Хотел ГАРДЕН Охрид

Говорот на телото во бизнисот

 • 26 Септември 2019, Хотел ГАРДЕН, Охрид
 • 25 Ноември 2019, Business University College, Тирана, Албанија

Комуникациски вештини

 • 27 Септември 2019 година, СУГС Владо Тасевски, Скопје
 • 18 Октомври 2019 година, СУГС Владо Тасевски, Скопје
 • 15 Ноември 2019 година, СУГС Владо Тасевски, Скопје

Менаџмент и комуникација

 • 04 Ноември 2019 година, Хотел MARRIOTT, Скопје

Невербална комуникација и емпатија помеѓу воспитно образовни работници, деца и родители

 • 11 Ноември 2019 година, ОУ Александар Македонски, Лисиче, Скопје

Пат до успехот

 • 03 Декември 2019, НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА, Скопје

Сменете ги мислите, подобрете го животот

 • 23 Декември 2019 година, Хотел MARRIOTT, Скопје