Што е самодоверба?

категорија: Самодоверба | 0

Во денешната прва објава на оваа тема најнапред би дала една општа дефиниција за поимот самодоверба. При моите истражувања дојдов до интересни податоци на оваа тема од кои како дефиниција би го издвоила следново. Во психологијата, терминот самодоверба се користи … Повеќе

Самодоверба

категорија: Самодоверба | 0

Почитувани читатели, По успешната соработка на проектот “Комуникациски Вештини“ и по барање на читателите а се разбира на мое големо задоволство, повторно ќе се дружиме преку циклус на статии кои редовно ќе ги објавувам на овој блог. Верувам дека на … Повеќе